Mặc Khải

Giá:50,000

• Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 310

• Năm xuất bản: 01/2022

Còn hàng