Nhân vị nhân học thần luận

Giá:120,000

• Tác giả: Angelo Scola – Gilfredo Marengo – Javier Prades López

• Chuyển ngữ: GM Luy Nguyễn Anh Tuấn

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 16 x 21 cm

• Số trang: 552

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng