Logos 07: Người Trẻ và Xã Hội

Giá:40,000

• Văn Phòng Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

• Số trang: 118

• Năm xuất bản: 2019

• Năm xuất bản: 12/2021

Còn hàng