Nghi thức an táng (HĐGM)

Giá:100,000

• Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

• NXB: Tôn giáo

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 17.5 x 25 cm

• Số trang: 183

• Năm xuất bản: 2014

Còn hàng