Mỗi giây phút một hồng ân

Giá:22,000

• Tác giả: Chiara Lubich

• Chuyển ngữ: Lm. Phạm Văn Vượng

• NXB: Tôn giáo

• Kích thước: 12 x 18 cm

• Số trang: 132

• Năm xuất bản: 01/2022

Còn hàng