LOGOS 05: Vẻ đẹp đời sống Kitô hữu

Giá:40,000

• Văn Phòng Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

• Số trang: 154

• Năm xuất bản: 06/2020

Còn hàng