Chỉ nam giáo luật và mục vụ

Giá:20,000

• Nguyên tác: Guide Canonique et Pastoral au Service des Paroisses

• Tác giả: HĐGM Québec, Canada

• Chuyển ngữ: Anh Em Đa Minh

• Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 142

• Năm xuất bản: 2014

Còn hàng