Ký ức và hòa giải Giáo hội và những lỗi lầm trong quá khứ

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Ủy ban Thần học Quốc tế

•  Chuyển ngữ: Lm Phêrô Nguyễn Quang Sách

• Nhà xuất bản: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Số trang: 101

• Kích thước: 12.5 x 20.5 cm

• NXB: 2013

Hết hàng