Sách kinh giáo phận Qui Nhơn

Giá:35,000

• Tác giả: Petrus Nguyễn Soạn

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 9 x 13 cm

• Số trang: 523

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng