Khuôn mặt xã hội của Facebook

Giá:30,000

• Tác giả: Lm. Jos. Nguyễn Xuân Quang, SDB

• Loại bìa: Bìa mềm

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 107

• Năm xuất bản: 04/2021

Còn hàng