Hợp tuyển thần học số 53

Giá:45,000

• Chủ biên: Bùi Quang Minh, S.J

• Phụ biên: Nguyễn Văn Yên, S.J

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 218

• Năm xuất bản: 03/2022

Còn hàng