Hợp tuyển suy tư 1: Hướng tới thượng hội đồng GM.XVI

Giá:70,000

• Tác giả: Khổng Thành Ngọc – Nguyễn Như Quang

• NXB: Hồng Đức

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 15.5 x 23.5 cm

• Năm xuất bản: 04/2022

• Số trang: 172

Còn hàng