Gương Chúa Giêsu

Giá:45,000

• Dịch giả: Lm. Lê Bá Tư

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 10 x 15 cm

• Số trang: 677

• Năm xuất bản: 2009

Còn hàng