Giáo dục huấn luyện và đồng hành

Giá:28,000

• Tác giả: Adadeo Cencini

• Chuyển ngữ: Damiano

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa Mềm

• Kích thước: 12.5 x 20.5 cm

• Số trang: 143

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng