Đêm thánh – Thánh Phan-xi-cô đã có sáng kiến về hang đá như thế nào?

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Julie Hanna

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20 x 22 cm

• Số trang: 48

• Năm xuất bản: 2015

Hết hàng