Kể em nghe về lễ vượt qua của Chúa Giê-su

Giá:35,000

• Tác giả: Adalberto Mainardi – llaria Piagaglio

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20 x 22 cm

• Số trang: 74

• Năm xuất bản: 2017

Còn hàng