Dẫn vào kinh thánh

Giá:55,000

• Tác giả: Lm. Gioankim M. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa Mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 238

• Năm xuất bản: 05/2021

Còn hàng