Con rắn và tràng hạt mân côi

Giá:36,000

• Tác giả: Ban Truyền thông Gia đình Sa-lê-giêng Don Bosco Việt Nam

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 50

• Năm xuất bản: 11/2020

Còn hàng