Các bài tin mừng Máccô dùng trong phụng vụ

Giá:88,000

• Tác giả: Lm. Fx. Vũ Phan Long, OFM

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 180

• NXB: Đồng Nai

• Năm xuất bản: 06/2021

Còn hàng