Anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Thần

Giá:90,000

• Tác giả: Hermann Fischer, SVD

• Chuyển ngữ: Lm. Đỗ Nguyên Vũ, SVD

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa Mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 406

• Năm xuất bản: 03/2023

Còn hàng