Từ thánh lễ đến sứ mạng: Dành cho tuổi Teens

Giá:20,000

• Dịch giả: Lm. Lê Công Đức, PSS

• NXB: Đồng nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14 x 21 cm

• Số trang: 45

• Năm xuất bản: 10/2020

Còn hàng