Truyện một tâm hồn – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Giá:60,000

• Nguyên tác: Sainte Thérèse de l’anfant – J ésus et de la sainte face

• Tác giả: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

• Dịch giả: Hoa Trắng Cát Minh

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13,5 x 20.5 cm

• Số trang: 477

• Năm xuất bản: 2020

Chỉ còn lại 3 sản phẩm