Triết học về con người

Giá:32,500

• Tác giả: Corazon L. Cruz

•  Chuyển ngữ: Lê Đình Trị

• Nhà xuất bản: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Số trang: 161

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• NXB: 2018

Còn hàng