Thiên Chúa viếng thăm dân người

Giá:60,000

• Tác giả: Norberto Nguyễn Văn Khanh, OFM

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 234

• Năm xuất bản: 08/2021

Còn hàng