Tân phúc âm hóa lòng thương xót

Giá:39,000

• Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 299

• NXB: 2016

Còn hàng