Sống tháng hoa cùng thánh Henri Newman

Giá:38,000

• Tác giả: Henrri Newman

• Chuyển ngữ: Nt. Lê Thị An Bình

• Viết lời nguyện: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Năm xuất bản: 04/2023

• Số trang: 139

Còn hàng