Sinh Ra Để Chiến Đấu – Câu chuyện về cuộc đời thánh Inhaxiô Loyola

Giá:40,000

• Tác giả: Albert Jou, S.J.

• Dịch giả: Tập Viện Dòng Tên

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 204

• Năm xuất bản: 11/2021

Còn hàng