Rèn luyện 33 ngày hướng về tự do

Giá:60,000

• Tác giả: Jason Evert & Matt Fredd

• Chuyển ngữ: Trương Thị Thanh Thái

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 183

• Năm xuất bản: 05/2023

Còn hàng