Piano tổng hợp Level 1

Giá:80,000

• Tác giả: Willard A. Palmer & Morton Manus & Amanda Vick Lethco

• Chuyển ngữ: Bá Tòng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 21 x 29.7 cm

• NXB: Văn Hóa – Văn Nghệ

• Số trang: 160

• Năm xuất bản: 2019

Chỉ còn lại 5 sản phẩm