Passio Exsultet – Dẫn vào các nghi thức Phụng vụ tuần thánh

Giá:Liên hệ

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 20 x 28 cm

• Số trang: 104

• Năm xuất bản: 01/2016

Hết hàng