Nói với em về Thiên Chúa

Giá:20,000

• Tác giả: Laura Lattughini & Franco Scaramuccuia

• Chuyển ngữ: Ngọc Yến, FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 20 x 22 cm

• Số trang: 45

• Năm xuất bản: 2016

Còn hàng