Nối lửa cho đời – Hy sinh

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Lê Quang Uy, DCCT

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13 x 20.5 cm

• Số trang: 183

• Năm xuất bản: 2013

Hết hàng