Niềm vui đời linh mục

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Stephen J. Rossetti

• Chuyển ngữ: Lm Giuse Nguyễn Văn Chữ, O.P

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang:  295

• Năm xuất bản: 2015

Hết hàng