Những vấn đề trong đời sống thánh hiến liên quan đến giáo luật

Giá:50,000

• Tác giả: ELIAS L. AYUBAN, JR., CMF

• Chuyển ngữ: Nt. Maria Nguyễn Thị Quỳnh Tâm

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 15 x 21 cm

• Số trang: 134

• Năm xuất bản: 09/2023

Còn hàng