Những nhân vật anh hùng trong Thánh kinh

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Nirham Tervuren – Xarier Deneux – Delphine Renon

• Dịch giả: Nhóm Bayard

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 17 x 17 cm

• Số trang: 25

• Năm xuất bản: 2017

Hết hàng