Những câu chuyện tại Giêrusalem

Giá:38,000

• Tác giả: Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 177

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng