Như một con lừa… tôi tiến bước

Giá:Liên hệ

• Nguyên tác: J’avance comme un âne

• Tác giả: ĐHY Roger Etchegaray

• Dịch giả: Nguyễn Thị Chung

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.3 x 20.3 cm

• Số trang: 229

• Năm xuất bản: 2010

Hết hàng