Nhân bản Kitô giáo

Giá:97,000

• Tác giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng

• NXB: Tôn giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 351

• Năm xuất bản: 08/2022

Còn hàng