Mười lời – Giáo lý về mười điều răn

Giá:40,000

• Đức Thánh Cha Phanxicô

• Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12 x 18 cm

• Số trang: 137

• Năm xuất bản: 05/2022

Còn hàng