Sự sống và quyền bất khả xâm phạm – Nền tảng luân lý cho xã hội

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Linh Mục Trần Mạnh Hùng, STD

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 16 x 24 cm

• Số trang: 390

• Năm xuất bản: 09/2020

Hết hàng