LOGOS 06: Người trẻ và gia đình

Giá:Liên hệ

• Văn Phòng Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

• Số trang: 154

• Năm xuất bản: 01/2021

Hết hàng