LOGOS 03: Con người và di sản

Giá:Liên hệ

• Văn Phòng Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

• Số trang: 332

• Năm xuất bản: 2019

Hết hàng