Linh mục cho thiên niên kỷ mới

Giá:Liên hệ

• Chuyển ngữ: Lm. Giuse Trần Đình Thụy

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 275

• Năm Xuất bản: 2020

Hết hàng