Kinh thánh nhỏ của em

Giá:48,000

• Tác giả: Giorgio Bertella & Feliciano Innocente

• Dịch giả: Ngọc Yến,FMA – Văn Chính, SDB

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 17 x 21 cm

• Số trang: 98

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng