Kính chào Đức Nữ Vương – Mẹ Thiên Chúa trong Ngôi lời Thiên Chúa

Giá:25,000

• Tác giả: Scott Hahn

• Dịch giả: Đa Minh M. Nguyễn Phúc Lộc, CMC

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 219

• Năm xuất bản: 2010

Chỉ còn lại 4 sản phẩm