Giáo lý hôn nhân theo tông huấn Amoris Laetitia

Giá:40,000

• Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 17.5 x 23 cm

• Số trang: 140

• Năm xuất bản: 05/2022

Chỉ còn lại 5 sản phẩm