Giáo lý cho người thời nay – Tập III

Giá:42,000

• Tác giả: John J. Dietzen

• Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ

• NXB: Hồng Đức

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 285

• Năm xuất bản: 2017

Còn hàng