Giai thoại giáo hoàng

Giá:Liên hệ

• Tác giả: A. Meyer

• Dịch giả: Irênê M. Đức Hiếu, CRM

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 205

• NXB: 2017

Hết hàng