Dưới tà áo của Đấng Vô Nhiễm

Giá:85,000

• Tác giả: Casimir Krzyzanowski, MIC

• Chuyển ngữ: Dòng Linh Mục Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Miền Việt Nam

• Truyện tranh Thánh Stanislaô Giêsu Maria, Đấng sáng lập dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 15,5 x 24 cm

• NXB: Đồng Nai

• Số trang: 163

• Năm xuất bản: 3/2022

Còn hàng