Đức Maria tấm gương cho giáo hội

Giá:99,000

• Tác giả: RANIERO CANTALAMESSA

• Chuyển ngữ: Athanase Nguyễn Quốc Lâm

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.8 x 21.4 cm

• NXB: Tôn Giáo

• Số trang: 393

• Năm xuất bản: 06/2022

Còn hàng